LA CASA DEL PIRATA

LA CASA DEL PIRATA, 8th Biennial de Havana 2002, Havana, Cuba